Σχεδόν με Αγάπησες

6.00

Η πρόθεση του βιβλίου είναι να βοηθήσει ίσως και με κυνικό τρόπο τα ζευγάρια να προσγειωθούν σε ένα ευτυχισμένο τόπο.