Κατηγορίες
Δωρεάν Βιβλία ποίηση

έρπουσα μεταφυσική

Ποίηση ερωτική, βιωματική, μεταφυσικής αναζήτησης. Γράφτηκε την εικοσαετία 1980-2000, σε τέσσερις ενότητες: Βέβηλη πνοή- Ο έρωτας- Περιπλάνηση-Μετάβαση. Τα ποιήματα που περιέχονται σ αυτή την συλλογή σε 4 ενότητες, είναι μέρος απο εξομολογήσεις και συμβολικές εξιστορήσεις βιωμάτων. Επίσης αποτελούν περιγραφές των χώρων όπου συντελέστηκαν τα βιώματα. Οι περιγραφικές εμπειρίες προκύπτουν: όχι αναγκαστικά απο την ρεαλιστική διαδρομή…Περισσότεραέρπουσα μεταφυσική