Κατηγορίες
Σχεδόν μ' αγάπησες

Σχεδόν με αγάπησες

Στην  « ΑΡΕΤΗ »

Η αντιγραφή & η αναπαραγωγή του βιβλίου επιτρέπεται μόνο κατόπιν άδειας του συγγραφέα. Η συμμετοχή σας στα σεμινάρια και στις συζητήσεις αναγνωστών με τον συγγραφέα μπορεί να ενεργοποιηθεί με τον αριθμό παραγγελίας του βιβλίου που θα παραλάβετε στο email.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον συγγραφέα και στο email giannakasfaza@gmail.com

Αγοράστε το Βιβλίο