Σεμινάρια

Τα σεμινάρια ανακοινώνονται κάθε φορά που θα συγκεντρώνονται προτάσεις για ενδιαφέροντα θέματα του βιβλίου από  ένα αριθμό αναγνωστών.